За нас - ICAP CRIF BG
 

За нас

Заедно към следващото ниво

За ICAP CRIF

 

ICAP CRIF (преди ICAP S. A. group of companies), с 59-годишно успешно присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в областта на решенията за кредитен риск и бизнес информация в Югоизточна Европа.

От 23 декември 2021 г. ICAP CRIF е дружество, изцяло притежавано от CRIF.

 

ICAP CRIF, чрез 6 компании, предоставя иновативни решения за широк спектър от бизнес предизвикателства, които са групирани в 5 категории: Бизнес информация и решения за кредитен риск, Услуги за рейтинги и анализи, Решения за маркетинг и продажби, Технологични решения и Разширени анализи, Консултантски услуги.

 

ICAP CRIF S. A. (преди ICAP S. A. ) е единствената компания в Гърция, която е призната за институция за външна кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция, както и сертифицирана като агенция за кредитен рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

 

 

За CRIF

 

С 6,200 професионалисти в 40 държави на 4 континента и 608 млн. лв. общи приходи, CRIF (www.crif.com) е глобална компания, специализирана в кредитни и бизнес информационни системи, анализи, аутсорсинг и услуги за обработка, както и модерни цифрови решения за кредитиране и отворено банкиране.

 

CRIF обединява човешкия интелект, най-добрите в класа си технологии и цифрови иновации, за да предоставя решения с добавена стойност на своите глобални клиенти, които са повече от 10,500 финансови институции, 600 застрахователни компании, 82,000 предприятия и 1,000,000 потребители.

 

CRIF е постоянно включена в престижната класация IDC FinTech Ranking Top 100 – класация на водещите глобални доставчици на технологични решения за финансовите институции, а през 2019 г. разшири обхвата си като доставчик на услуги за информация за сметки (AISP) в 31 европейски държави, в които се прилага ревизираната Директива за платежните услуги.

 

Discover more about CRIF

Cookies Settings