Бизнес планиране и корпоративни финанси - ICAP CRIF BG
 

Бизнес планиране и корпоративни финанси

Бизнес консултации, които ще ви помогнат да развиете бизнеса си по успешен, рентабилен начин

Изследвания за рентабилност и финансово преструктуриране

Финансовото или дълговото преструктуриране на компании е основна услуга, която ICAP Management Consultants предлага на своите клиенти в продължение на повече от 30 години. Тясното сътрудничество с финансовите институции и експертните познания в анализа на финансовите данни в комбинация с нашето дълбоко разбиране на значението на рентабилността (на дейности или цели корпорации) ни превръщат в пазарен лидер в областта, с резултати, които имат 100% приемане от местните и международни финансови институции и корпорации.

Бизнес планове и предпроектни проучвания

Бизнес плановете и предпроектните проучвания включват стратегически дизайн на бизнеса на нашите клиенти. В последните години подобни проекти се провеждат най-вече с цел осигуряване на финансиране. Консултантите на ICAP разполагат със солидни знания за бизнес, стратегически и инвестиционен анализ натрупан за повече от 30 години във всички основни области на корпоративната дейност (маркетинг, мениджмънт, финанси). Разполагаме с опит и в областите на изпълнение на инвестиционни проекти и оценка на стратегически решения, чрез наблюдение на разработения план за действие.

Cookies Settings