Инструменти за бизнес интелигентност и управление на решения - ICAP CRIF BG
 

Инструменти за бизнес интелигентност и управление на решения

Съставяне на вашата стратегия чрез данни & бизнес интелигентност

В новата бизнес ера се създава голям обем бизнес информация и ефективното събиране и анализ на неструктурирани, сурови данни разкрива пътя към „светия граал“ на стратегическото управление, желаното конкурентно предимство.

 

Инструментите за бизнес интелигентност (BI) и поддръжката на решения предлагат технологична, теоретична, методологична рамка, която позволява споменатото използване на данни, така че да предостави на организациите смислени бизнес анализи, както и процес на решаване на голямо разнообразие от проблеми при вземане на решения, предлагайки моделиране и анализ на данни.

 

Възможностите на ICAP CRIF в областта на бизнес интелигентността са съставени от няколко свързани дейности, включително извличане на данни, онлайн аналитична обработка, заявки и отчитане, съчетани с консултантски услуги.

 

Нашите клиенти използват BI за подобряване на вземането на решения, намаляване на разходите и идентифициране на нови бизнес възможности. BI е нещо повече от корпоративно отчитане и повече от набор от инструменти за извличане на данни от корпоративните системи.

 

Въпреки че използването на BI е много обещаващо, внедряването му често среща технически и културни предизвикателства. Ние помагаме на нашите клиенти да гарантират, че в BI приложенията са подавани чисти и последователни данни, така че потребителите да им се доверят.

Един основен компонент на BI – бизнес анализа – е от изключително значение за успеха на компаниите в широк кръг от индустрии.

В проектите на BI вземаме предвид важни фактори като:

  • Качество на данните и осигуряване на тяхната чистота
  • Привеждане в съответствие с бизнес целите на клиентите
  • Архитектура на данни чрез проектиране на интегриран подход за защита на клиентите от неработеща стратегия за данни по-нататък
  • Итеративен подход бързо разгръщане и след това коригиране
  • Определяне на ROI и очаквани ползи
  • Използване на ефективни инструменти за поддръжка на решения

Предлагането на нашите услуги създава добавена стойност за бизнеса чрез:

  • Привеждане на организацията към нейните цели
  • Предоставяне на смислена бизнес информация чрез задълбочен анализ
  • Идентифициране на нови бизнес възможности; стимулиране на продажбите
  • Намаляване на препятствията на информацията чрез позволяване на взаимодействие с данни на крайния потребител без участието на ИТ специалистите

 

За повече информация, моля посетете www.icapconsultants.com

Cookies Settings