ICAP България представя втория брой на изданието „Водещи работодатели в България” - ICAP CRIF BG

ICAP България представя втория брой на изданието „Водещи работодатели в България”

ICAP Bulgaria представя втория брой на изданието „Водещи работодатели в България“, включващо класиране на 500те компании с най-голям брой служители в страната и обстоен анализ на пазара на труда.

Изданието представя най-големите работодатели в страната и компаниите отличили се с прилаганите от тях практики в областта на развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност.

Теодорос Полидорос, Изпълнителен Директор на ICAP Bulgaria на отбеляза:

„Изминалата година се оказа преломна за пазара на труда в България, като заетостта надмина пиковите стойности преди кризата. Налице е обаче и парадокс – работещите стават все повече като процент и все по-малко като брой, като демографският проблем е с най-голяма тежест.
На фона на растящ недостиг на кадри в страната както в количествено, така и в качествено отношение, конкурентоспособността на компаниите в привличането на кадри се превръща в една от основните предпоставки за техния икономическия растеж. Развитието на персонала и приноса на дружествата към местната общност и обществото като цяло, придобиват основна роля в позиционирането им като водещи работодатели.“

Изданието „Водещи работодатели в България“ се разпространява безплатно, от DHL, до 5000 от най-големите компании в страната, държавни и академични институции.
 
Можете да видите тук електронния вариант на изданието Водещи работодатели в България.Cookies Settings